Kronoby kyrkliga samfällighet

Kronoby kyrkliga samfällighet består av 3 två-språkiga evangelisk-lutherska församlingar. Församlingarna är Kronoby, Terjärv och Nedervetil och hör till Borgå stift.

Kyrkliga samfällighetens uppgift är att sköta fastigheter, begravningsplatser samt ekonomi- och personalförvaltning. Samfälligheten ansvarar också för församlingarnas gemensamma uppgifter, IT-tjänsterna, familjerådgivning, missions- och övriga understöd samt hjälpledarskolningen.

Kyrkskatteprocenten 2,0 %

 

Medlemsantal:

Församlingarna hade sammanlagt 5965 närvarande medlemmar 31.12.2015.

Kronoby:         2494            

Terjärv:           1970

Nedervetil:     1510