Begravningsplatser

Nedan hittas alla begravningsplatser i Kronoby, Terjärv och Nedervetil.

Kontakta Pastorskansliet för att ordna med

  • gravplats
  • och eventuell gravskötsel

Och för att komma överens om

  • tid och plats för jordfästning och minnesstund

Församlingskansliet underrättar präst, kantor och kyrkvaktmästare och bokar församlingsutrymme för minnesstunden om man önskar. Så långt som möjligt strävar vi efter att beakta de anhörigas önskemål