Kontakt


Kari Harju
Ekonomichef


040 868 6911
Hästbackavägen 1, 68700 TerjärvMayvor Pitkäaho
Kanslist

Ekonomi och administration, Information och kommunikation

040 868 6900
Hästbackavägen 1, 68700 Terjärv